Intervistë në Luc Yen

Intervistë nga televizioni kombëtar vietnamez

Intervistë në Luc Yen

Unë u intervistova sot në Luc Yen, nga TV Kombëtar Vietnamez, rreth tregut dhe minierave të gurëve të çmuar Vietnamezë. Transmetimi është planifikuar për muajin tjetër në VTV1 dhe VTV3.

(Harta Vendndodhja)

televizion kombëtar vietnamez
televizion kombëtar vietnamez
televizion kombëtar vietnamez

Gurë të çmuar natyralë vietnamezë për shitje në dyqanin tonë të gurëve të çmuar